The Working Dogs Breeders Association

www.wdba.cz

Historie chovu a držení plemene amerického pitbulteriéra v České republice sahá do  devadesátých let. Mezi první chovatele v České republice patřili pan Zoran Samsa a pan Radek Kryštof, kteří položili základ chovatelství tohoto plemene u nás. Ukázali veřejnosti směr chovatelství a využití tohoto plemene a položili tedy základ nejen chovu, ale také prezentaci plemene na veřejnosti.

 

             V průběhu několika let se vytvořilo na území České republiky několik klubů, mezi které se zařadilo v roce 2011 i občanské sdružení „The Working Dogs Breeders Association“, jehož vznik byl schválen Ministerstvem vnitra v souladu s platnou legislativou.  Sdružení má pro svou činnost Ministerstvem zemědělství řádně schválený řád na ochranu zvířat.

 

 Vzhledem k náladě vůči plemeni APBT, která v České republice panuje a vzhledem k mediálnímu tlaku na veřejnost, jsme se rozhodli vytvořit sdružení, které bude prezentovat APBT na veřejnosti, aby tato měla možnost se s plemenem seznámit a spoluprací s majiteli APBT vytvořit podmínky pro pozitivní vnímání tohoto plemene samotnou veřejností.  APBT má své místo v naší společnosti a je jen na nás, jakým způsobem dokážeme přesvědčit veřejnost o kráse a vznešenosti plemene, které si nese dlouhou, pro nekynologickou veřejnost poněkud temnou, historii. Bez této historie a bez velkých chovatelů minulosti by však nikdy nevzniklo plemeno APBT, jaké známe dnes… APBT – pes s obrovským entuziasmem pro práci a neskutečnou loajalitou a oddaností k člověku… A právě víra v APBT vedla k myšlence společného boje proti nenávisti vůči tomuto úžasnému plemeni. Ať už to zní jakkoliv jako klišé, našim krédem je zachránit APBT pro budoucnost.

 

            The Working Dogs Breeders Association prezentuje nejen plemeno amerického pitbulteriéra, ale sdružuje všechny milovníky a majitele plemen typu „bull“ a snaží se ukázat cestu, kterou jít, abychom společně zabránili jakýmkoliv snahám o uzákonění zákazu chovu „bojových plemen“.

 

            Hlavní náplní činnosti sdružení je setkávání majitelů, chovatelů, ale především všech milovníků zejména plemene APBT a ostatních plemen typu „bull“, ať už se jedná o výcvikové víkendy v duchu sportovní kynologie, tréninkové víkendy zaměřené na „bull sporty“, ale také organizace přednášek a besed s výcvikáři a figuranty, veterinárními lékaři nebo chovateli APBT. Členové týmu přispívají do kynologických časopisů svými články o chovu a držení APBT a medializují plemeno v reálném pohledu.

 

            Největší událostí roku je „The Czech Working Dogs Show“ (dále jen CWDS), která zve všechny příznivce těchto plemen z České republiky a taktéž ze  zahraničí, ale také širokou veřejnost k účasti a seznámení se zejména s tímto úžasným plemenem. První akce byla uspořádána v roce 2011 a pokračuje každoročně ve stejném termínu koncem prázdnin. Tým organizátorů si dal za cíl uskutečňovat výstavu plemene APBT pouze pro registrované psy a podpořit tak chovatele plemene a vyjádřit tímto nesouhlas s množiteli, kteří kříží plemeno s jinými plemeny a produkují stovky štěňat, které si nenesou atributy důležité právě pro plemeno APBT a to zdraví a povahu a v mnoha případech taktéž vzhledem ke své nepředvídatelné povaze nebo zdravotnímu stavu končí v útulcích.  Cílem do dalších let je spolupráce se zahraničními kluby ADBA a podpora psů registrovaných právě v historicky primární registrační autoritě a to právě v ADBA se sídlem v Salt Lake City ve Spojených státech.

                                                                    

            Dále „The Working Dogs Breeders Association“  podporuje opuštěná zvířata v útulku v Olomouci a věří, že spolupráce s tímto útulkem se bude nadále prohlubovat.

 

            Od roku 2012 „The Working Dogs Breeders Association“ spolupracuje s ADBA Club Italy, jehož prezidentem je pan Luigi Bezzi. Věříme, že do dalších let se spolupráce prohloubí nejen do oblasti účasti na ADBA Show pořádaných právě tímto klubem a návštěv pana Bezziho v České republice ať už v rámci posuzování exteriéru plemene na CWDS nebo u jiných příležitostí, ale taktéž do oblasti spolupráce chovatelské a prezentační, a to zejména  v obhajobě plemene na veřejnosti, ale samozřejmě taktéž legislativní. Je nám ctí spolupracovat s touto ikonou evropského chovatelství, s mužem, který přinesl APBT do povědomí celé Evropy. Děkujeme především panu Bezzimu, celému týmu ADBA Club Italy a příteli Andrea Barbieri za spolupráci a přátelství.

            Od roku 2013 „The Working Dogs Breeders Association“ navazuje kontakty a spolupráci s jinými kluby Evropy, jako je například PitBull Club Netherland v čele s panem Stephanem Fehresem a věříme, že spolupráce se bude postupně rozvíjet i do dalších zemí Evropy. Jedině spoluprací a společnou silou můžeme zachránit APBT pro náš svět…..

Cílem sdružení je umožnit příznivcům pracovních plemen psů, zejména plemen typu „bull and terrier“ propagovat a rozvíjet jejich chov. Prostřednictvím sportovních a klubových akcí a pořádáním výstav umožňuje společenská setkávání a získávání nových zkušeností v rámci chovu a výcviku psů. Dále pečuje o prezentaci těchto plemen na veřejnosti za účelem informovat a vychovávat širokou veřejnost v socializaci zvířat, využití těchto plemen, jakož i svým vystupování a prezentací zvířat zrušit mýty o nebezpečnosti, agresivitě či nemožnosti vychovávat a cvičit psy těchto plemen.